Soutěska Kamenice

Foto: Filip Holič
Filip Holič, Soutěska Kamenice